Omer Xeyam عومه‌ری خه‌یام
گه‌ڕانه‌وه‌
ئاو و هه‌وای به‌رلین

عومه‌ری خه‌یام
عومه‌ر خه‌یام

وه‌شانی هان له‌ به‌رلین
هان گرافیك

 

عومه‌ری خه‌یام

ژی وه‌شانێن هان به‌رهه‌مه‌ك نو: بژی و به‌ختیا به‌ / عومه‌ر خه‌يام
وه‌شانێن هان كو له به‌رلین كارێ وه‌شانا كوردی دكه‌، ب به‌رهه‌مه‌كه‌ نو ده‌ركه‌ت پێشبه‌رێ خوه‌ندافانێن كورد. وه‌شانێن هان ئه ف جار به‌شه‌كه‌ ژی هه‌لبه‌ستێن عومه‌ری‌ خه‌يامی يا ب نافێ بژی و به‌ختیار به‌ ب وه‌رگه‌ر و به‌رهه‌فكرنا نفیسكار و وه‌رگه‌رێ كورد هێژا هوسه‌ن موهاممه‌دی وه‌شاند. دیوان ژی 117 چارینێن خه‌يامی پێك دهێ. وێنه‌يێ به‌رگی ژی ئا لیێ ره‌سامێ كورد هێژا الی زولفیكار هاتیه‌ چێكرن.

دیسا ب وه‌رگه‌ره‌كه‌ خوه‌ش يا مامۆسته‌ هوسه‌ن موهامه‌د، به‌رهه‌مه‌كه‌ نو كه‌ت ناف ره‌فێن پرتوكاخانه‌يا كورد. دیوانا ژی هه‌لبه‌ستێن چارین يێن گرانبها يێن ساهرێ مه‌زن يێ یرانی ۆمه‌ر خه‌يام له به‌ندا خوه‌نده‌فانێن كورد ئه .

لی گۆر داخويانیا خوه‌دیێ وه‌شانێن هان گازین ۆنور هان، دی فێ سێ مه‌هێن پێش مه‌ ده‌ نێزیكی ده‌ه به‌رهه‌مێن نو يێن وێژه‌يی و دیرۆكی وێ بهێتن وه‌شاندن. دی ناف وان به‌رهه‌مان ده‌ دیسا گرانیه‌كه‌ وه‌رگه‌رێن ژی وێژه‌يا كلاسیك ژی وێ هه‌بن.

كه‌ره‌م بكن له ژێر نفیسا ئه دیتۆریا وه‌شانێن هان و چه‌ند هه‌لبه‌ستێن ژی دیوانێ...

ژی ئێدیتۆریێ
ئه‌م ب دیوانه‌كه‌ كلاسیك يا شار، زانست و فه‌يله‌سۆفێ یرانی ۆمه‌ر خه‌يامی فه‌، ژی نو فه‌ ده‌ركه‌تن پێشبه‌رێ خوه‌نده‌فانێن هه‌ وه‌ يێن ئه زیز.

وه‌كی كو دهێته‌ زانین وه‌رگه‌ر چه‌مه‌كی ب ئا دان يا زمانان ئه . هه‌ر زمانه‌كی ژی جیهانێ له گه‌ل زه‌نگینی و بنگه‌ها خوه‌ يا كه‌فنه‌شۆپیێ فه‌، لێ ئه سله‌ن ب به‌رهه‌مێن وه‌رگه‌ر فه‌ خوه‌ نوگه‌ر دكه‌، دژینه‌ و زه‌نگینتر دكه‌. زمانێ مه‌ يێ خوه‌ش ئا واز ژی، ژی ئا لیێ وه‌رگه‌را زمانێن بیانی گه‌له‌ك موسایت ئه ، ئه گه‌ر مرۆف ب وسول و رێبازێن گراماتیكی و وێژه‌يی هه‌ول بده‌ و له سه‌ر زمانێ وه‌رگه‌راندنێ ژی سه‌روه‌ر به‌، مرۆف دكاره‌ بێژه‌ كو دی جیهانێ ده‌ چی ته‌كسته‌ك دژوار و كۆمپله‌كس نینه‌ كو بۆ كوردی نه‌هێته‌ وه‌رگه‌-راندن...

ژخوه‌ ئه ف وه‌رگه‌را دیوانا خه‌يامی ب ته‌نێ سه‌رێ خوه‌ ژی دكاره‌ فێ گۆتنا مه‌ پشتراست بكه‌. ب راستی هه‌لبه‌ستێن خه‌يامی گه‌له‌ك دژوار ن، لێ دیسا ژی وه‌رگه‌ر و نفیسكارێ هێژا هوسه‌ن موهاممه‌د ب جه‌هد و خه‌باته‌كه‌ مه‌زن ئه ف كار ژی ب سه‌ركه‌فتنی پێك ئا نیه‌. مرۆف گافا ده‌ست ب خوه‌ندنا فان هه‌لبه‌ستان دكه‌، مینا كو ژی ده‌نگێ خه‌يامی هه‌لبه‌ستێن كه‌فناره‌ يێن كوردی دبهیسه‌، وسا نه‌رم و نازك دی ناف سه‌وانه‌يێن زمانێ مه‌ يێ خوه‌ش ده‌ دهه‌ركه‌ و دچه‌...

ژبه‌ر فێ هندێ ئه م پێشكێشكرنا فێ دیوانا ب نرخ گه‌له‌ك دلشاد و ب رومه‌ت ن.

زه‌ينه‌ل عابدین/ هان

بژی و به‌ختیار به‌ / ۆمه‌ر خه‌يام

1.
نه‌هێله‌ كو دارا ده‌ردان دی دلێ ته‌ ده‌ شێن ببه‌.
به‌رده‌وام پرتوكا زه‌وقان بخوینه‌،
مه‌يێ فه‌خوه‌ و له گۆر دلێ خوه‌ بكه‌.
ژخوه‌ دێ ته‌نێ ده‌مه‌كێ له دنيايێ بمینی.

2.
Şێخێ ده‌لال، گوه بده‌ من:
بێده‌نگ به‌ و به‌لا خوه‌ ژی مه‌ فه‌كه‌!
ة‌م مه‌ينۆش له سه‌ر رێيا راست دمه‌شن
لێ چافێن ته‌ خوه‌هر ن; هه‌ره‌ دۆكتۆری!

3.
رۆژ خوه‌ش، هه‌وا نه‌رم و ئه سمان ساهی يه‌،
بارانێ تۆز ژی سه‌ر په‌لێن گولان فه‌مالیه‌
و بلبل بی زمانێ خوه‌ بۆ سۆرگولێ دستره‌:
يارێ، ده‌ما نۆشینا مه‌يا ژیانێ يه‌.

4.
تافێ تاجا خوه‌ ئا فێت سه‌ر بانی،
شابانیا رۆژێ تاس بی مه‌يێ داگرت.
سپێدێ هێ زو زه‌نگلان ئا وازه‌ك
له ده‌ردۆران به‌لاف دكر: فه‌خون!

5.
جه‌ڕكه‌ك مه‌يا ياقوتی، دیوانه‌ك
هه‌لبه‌ستان، پاریه‌ك نانی،
به‌ختیار و ئا رام له گه‌ل ته‌
- ژیانا من ژی يا میران ژی خوه‌شتر ئه .

6.
رۆژ نینه‌ كو سۆند نه‌خوم:
"ة‌ز ێ جه‌ڕ و تاسا مه‌يێ بهێلم."
لێ نها بهار و هه‌ياما سۆرگولان ئه .
خوه‌دێيۆ، له من ببۆره‌، ئه ز ێ فه‌خوم!

ناسنامه‌يا پرتوكێ
بژی و به‌ختیار به‌ * عومه‌ر خه‌يام
© هان-گرافك
ژی وه‌شانێن هان چاپا 1.
به‌رلین/جۆتمه‌ه-2009
وه‌شانێن هان - 20
هه‌لبه‌ست- 14
ئیدیتۆر: زه‌ينه‌ل عابدین/ هان
وه‌رگه‌ر: هوسه‌ن موهاممه‌د
به‌رگ ده‌سگن: گازین ۆنور هان
وێنه‌: الی زولفیكار
چاپ و گرێدان:
HAN-GRAFIK Verlag & Werbeagentur
Bülowstr. 56-57, 10783 Berlin
Tel.: 00 49 (0) 30 23 55 25 40
Fax: 00 49 (0) 30 23 55 25 41
Destî: 00 49 (0) 178 780 76 83
ISBN: 978-94040997-15-9
نرخی: 5,90 €
www.evra.kitap.com
سه‌رچاوه‌: www.kurdistan-news.net


 سه‌ره‌وه

سالار Copyright © 2008 Salar