Shanda Dezgay Almanî Kurdî Harman u Taye Instituta Harman li Parlemanî Almanî de
Di roja 21.Avdarê 2011an , seet 19:00 gurî kaat e Almanîya shanda Dezgay Almanî Kurdî Harman u Taye Instituta Harman bi reveberîya M.Dr.Heval Sulaiman Miro hevdîten bi Seroke Dewleta Almanî re u ku, ew bi xwe Seroke Munteda Kultura Candîya Almanî di Parlementoya Almanî de ye jî, birez Dr.Wolfgang Thierse pek anî. Danostandin li ser persa Cihankirdina cenosîda li dije Gele Kurdistan e bi taybet u li ser persa Kurd bi geshtî hat gevtogokirin. Birez Wolfgang Thierse tefihimik zur mezen li ser persa kurd da nîshandan u ji shanda Dezgay Almanî Kurdî Harman& Taye Instituta Harman xwest, ku di tekliyan de berdewam ben u amadekarîya xwe jibo hevdîtenek nû nîzik, peshtrast kird.
Hejay gotene ye, ku Birez Dr.Wolfgang Thierse ji sala 1998 heta sala 2005 an serokatîya Dewleta federalîya Almanî kirîye u ji sala 2005 heta neha jî wek cegere Serok e Dewleta Almanî ye u di himan kaat de Seroke munteda Canda Almanî di Parlementoya Almanî de..

herwesa , seet 20:00 gurî kaat e Almanîya li Berline tevlî xelatkirina Instituta Günter Gras, a bi nave"August-Nebel-Preis"bû. Di ve sheve de Niviskar u rewshenbîr e Almanî ye herî gewre u naskerî, Nobelpreis Günter Gras birez Prof.Dr.Dr.Habil Oskar Negt bi xelata "August-Nebel-Preis" xelat kird.
Di ve carcûve de, shanda Dezgay Almanî Kurdî Harman u Taye Instituta Harman pîrozbahîya xwe u peshgerîya xwe bo xelata "August-Nebel-Preis" bo Prof.Oskar Negt ji hela Nobelpreis Günter ve, peshkeshe herdu berezan kird. Di himan kaat de, Shanda Harman hevdîtenek kurt bi Nobel Preis Günter Gras re u herweha bi August-Nebel-Preis Prof.Oskar Negt re pek anî. Birez Nobelpreis Günter zur kefhalîya xwe bi dîten u naskirina Shanda Harman anî ziman.
Li ser persa Gele Kurd jî nêrin u peshtgerîk erenî u germ da nishandan. Di himan kaat de, serî ku, cenaben wî gehaye temene 83 salî jî u tendurestîya wî nebash e jî, serî weha de jî dawetnama Dezgay Harman u berdewamî di teklîyan de bi germî peshwazî kird.

Li alîyek din berez Prof.Dr.Oskar Negt bi hestek zur germ u dustanî peshtgerîya xwe bo armancen Dezgay Harman u gele Kurd anî ziman. Berez Prof.Negt amadekarîya xwe jibo berdewamî di teklî u calekîyen hevkar de bi Dezgay Harman re peshrast kird u dawetnama Dezgay Harman bi germî qebûl kird.
Hejayî gotene ye, ku Nobelpreis Günter Gras heta neha cind Institut u Dezgay li Almanîya daye damezrandin u cenaben wî ji kesayetîyen, herî naskerî ye u wek symbolek rewshenbirî di qada navdewletî de te jimarten. Günter di rastîye de mamoste pir kesaytîyen siyasî, akademî u diplomasî ye li Almanîya. Seroke hekometa Almanîya ye berî neha berez Gerhard Schröder, Seroke Parlementoya Almanî kak Wolfgang Thierse, Wezire kare derve ye Almanîya berî neha Fischer ....mina Shageten/Kutabîyen wî ten dîten. Berez Prof.Oskar Negt bi xwe xwedîye felsefa "Dewleta social u Demokratîk e" ji ve felsefe polîtîka Almanî zur ders wergertîye u herdem wek lêveger bi kar tînet.

Reveberîya Dezgay Almanî Kurdî Harman u Taye Instituta Harman
Heval Sulaiman Miro
ban Copyright © 2010